Geslo:
Uporabniško ime:
STATIČNA VSEBINA
Pravno obvestilo
POŠLJI PRIJATELJU
E-pošta pošiljatelja
E-pošta prejemnika
Kratko sporočilo
Brez ocene
Pravno obvestilo
Zadnja osvežitev: 01. februar 2009

Vse informacije, gradiva in podatki na portalu exforium.com so informativne narave. Ekipa portala Exforium Music se bo trudila za optimalno delovanje www.exforium.com, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.exforium.com. Vsi uporabniki uporabljajo www.exforium.com na lastno odgovornost. Niti Ekipa portala Exforium Music, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.exforium.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.exforium.com ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ekipa Exforium Music tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Ekipa Exforium Music ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.exforium.com.

Ekipa Exforium Music se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Vse pravice so pridržane.

Izražanje mnenj, komentarjev ter omejitev odgovornosti

Ekipa Exforium Music ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih kot komentarje ali sporočila na strani www.exforium.com ali v forumu vpisujejo obiskovalci.

 

Oglaševanje ter omejitev odgovornosti

 

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo. Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.exforium.com, označijo z oznako copyright (C) www.exforium.com.

 

Ekipa Exforium Music si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela sporočila ali oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva www.exforium.com. Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv


Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.exforium.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega dovoljenja Ekipe Exforium Music, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.exforium.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Ekipa Exforium Music ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.exforium.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Ekipe Exforium Music za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Ekipa Exforium Music kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

O pravnem obvestilu

Ekipa Exforium Music lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

Uredništvo Exforium MUSIC | Glasbeni oglasnik
Informacije: info@exforium.com