Geslo:
Uporabniško ime:
STATIČNA VSEBINA
Odveza odgovornosti
POŠLJI PRIJATELJU
E-pošta pošiljatelja
E-pošta prejemnika
Kratko sporočilo
Brez ocene
Odveza odgovornosti
Zadnja osvežitev: 01. februar 2009

V nobenem primeru uredništvo portala Exforium MUSIC, njegovi člani, zunanji sodelavci, poslovni partnerji, ne morejo in niso odgovorni za direktno, indirektno, nesrečno, specialno, ali posledično škodo. Oziroma kakršno koli škodo povzročeno, kot sledi v točkah:
  • Za katerekoli vsebine na spletni strani, vključno z napakami in nepravilnimi navedbami, oziroma neresnično vsebino.
  • Za osebne poškodbe in zdravstvene posledice, katere koli narave, povzročene indirektno ali direktno z ogledom tega spletnega mesta.
  • Za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov. Oziroma vseh hranjenih informacij.
  • Katerokoli prekinitev prenosov iz ali na našo stran.
  • Za napake v programski kodi, viruse, trojenske konje, ali podobno, kar je lahko in je možno posredovati preko spletne strani, od morebitne neznane tretje osebe.
  • Za kakršnekoli napake ali netočna navajanja v katerikoli vsebini, ali za izgubo ali škodo katerekoli oblike, brez garancije ali obveze, v nobeni pravni teoriji, četudi je možnost kršitve na strani uredništva.

Ta odveza se nanaša na polen obseg dovoljen z zakonom. V skladu z zakoni države Slovenije.

 

Posebno odvezujete uredništvo Exforium MUSIC za posredovane vsebine s strani uporabnikov, za njihovo vsebino, za dejanja uporabnikov, ki bi škodili tretji osebi, za povzročeno trpljenje ali škodo. Ta odgovornost je na uporabnikih samih.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vseh primerih kršenja pogojev sproži ustrezne pravne postopke, po splošnih pravili obligacijskega zakonika in od uporabnika preko poravnave ali drugih razpoložljivih pravnih poti, dobi povračilo v denarni obliki ali drugem za nastalo materialno ali nematerialno škodo.

Uredništvo Exforium MUSIC | Glasbeni oglasnik
Informacije: info@exforium.com